ازدواج را می‌ توان یکی از سخت‌ ترین مراحل زندگی از نظر اهمیت داشتن دقت، در انتخاب دانست.
مشاوره ازدواج هم در این بین نقش بسیار مهم و حیاتی را در انتخابی درست ایفا می‌ کند.
اما مشاوره باید توسط افرادی صورت گیرد که دانش، مهارت و صلاحیت کافی برای این کار را داشته باشند تا بتوانند شما را در این انتخاب بزرگ یاری کنند.
چرا که اشتباه در این انتخاب می‌ تواند عواقب کوتاه‌ مدت و بلند مدت جبران‌ ناپذیری را در زندگی شما به همراه داشته باشد.