تربیت فرزند از مهمترین دغدغه های هر خانواده ای محسوب می گردد که دارای شیوه ها و اصولی است که فراگرفتن آن ها برای والدین ضروری است.

والدین با آموختن شیوه صحیح تربیت کودکان و نوجوانان و پرهیز از اشتباهاتی که می تواند در شکل گیری شخصیت فرزندان آن ها اثر منفی به جا بگذارد، می توانند مقدمات تربیت فرزند خود به بهترین شکل را فراهم کنند.

تربیت صحیح فرزند مستلزم درک شخصیت و ویژگی های سنی کودک و نوجوان و سپری کردن مدت زمان مناسب با اوست.

در این بخش به کلیه موضوعات مرتبط با تربیت فرزند از جمله شیوه های تنبیه و تشویق کودکان و نوجوانان و نیز نحوه آموزش برخی مسائل ابتدایی زندگی اجتماعی به آن ها پرداخته می شود.

شما می‌توانید به صورت تلفنی از سراسر کشور با شماره تلفن  ۹۰۹۹۰۷۱۸۹۲ تماس بگیرید و مشکلات خود  در رابطه با این موضوع را با ما در میان بگذارید.

, ,

واکنش صحیح والدین هنگام دعوای فرزندان

واکنش صحیح والدین هنگام دعوای فرزندانواکنش صحیح والدین هنگام دعوای فرزندان
, , ,

دعوای کودکان در خانواده

دعوای کودکان در خانواده
, , , , , ,

ارتباط کودکان با یکدیگر

ارتباط کودکان با یکدیگر
,

نحوه برخورد با کودکان پرخاشگر خود را بیاموزید

نحوه برخورد با کودکان پرخاشگر خود را بیاموزید
, , , , , ,

آموزش تخصصی و مشاوره تربیت کودک

آموزش تخصصی و مشاوره تربیت کودک
, , , , ,

ارتباط مناسب با فرزندان

ارتباط مناسب با فرزندان
, , , , ,

مشاوره روانشناسی کودک و نوجوان

مشاوره روانشناسی کودک و نوجوان