خیانت به شوهر یا زن از عوامل مهم مخل آسایش زندگی مشترک است و در اکثر موارد به طلاق ختم می شود.
چرا که حتی با زوج درمانی هم بخشیدن همسر خیانت کار دشوار و برای برخی غیرممکن است.
در صورتیکه فرد بتواند خیانت شریکش را فراموش کند، چیزی که این میان از دست رفته و شاید هرگز باز نگردد اعتماد است.
بدون اعتماد طرفین زندگی مشترک به کابوسی ادامه دار بدل می گردد.

با این حال توصیه ما به شما این است که:
در صورتیکه از خیانت شریک خود آگاه شدید، به مشاور رجوع کنید تا شیوه برخورد صحیح با موضوع را فرابگیرید.
و اگر با خیانت به شوهر یا زن خود احساس پشیمانی و عذاب وجدان شما را رها نمی کند…
روانشناسان برای بهبود شرایط شما راه کارهایی به شما ارائه خواهند داد.

خیانت به شوهر

خیانت به شوهر

خیانت به شوهر می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد.
بدیهی ترین آنها دل زدگی زناشویی و وابسته شدن به شخص دیگری است، که این هم زمانی می تواند منجر به خیانت گردد.
اگر زن در زندگی مشترک خود عشق و محبت کافی را دریافت نکند و با بی محلی نیز مواجه گردد بدیهی است که کم کم دل زده می شود.
در این حالت عوامل دیگری نیز دست به دست هم می دهند تا زن مرتکب این خطا گردد.
عوامل دیگری نیز برای خیانت به شوهر وجود دارد.
اما با آگاهی از آنها می تواند از خیانت احتمالی همسر جلوگیری کرد و کیفیت زندگی مشترک را بهبود بخشید.

 

  • با خیانت به شوهرم او را ترک کرده ام، او حاضر به طلاق نیست، آیا ادامه زندگی مشترک ممکن است؟
  • همسرم برای انتقام از من به خاطر بی محلی هایم، اقدام به خیانت کرده است، چاره کار چیست؟
  • بارها وسوسه شده ام که به شوهرم خیانت کنم چون او را دوست ندارم، چه راه کاری در پیش بگیرم؟
  • آیا همه خیانت ها به طلاق ختم می شود یا می توان همسر خائن را بخشید؟
  • چگونه خیانت همسر خود را فراموش کنم تا بتوانیم به زندگی مشترک ادامه دهیم؟

شما می‌توانید از طریق این دو شماره با مشاوران متخصص و مجرب  “الو سلام مشاوره”  تماس بگیرید تا با یک مکالمه کوتاه و مؤثر بتوانید از تمام عوامل و دلایل خیانت شوهر خود مطلع شوید و در مقابل آنها بهترین اقدام را داشته باشید.